• Không có hình ảnh

    Một giáo viên ở Krông Pắk bị cắt lương, không cho lên lớp mà không có lý do

    Cô Bình cho biết, mình bị nhà trường cắt lương từ tháng 6/2017 đến nay, nhưng không hiểu sao vẫn ...