• Đắk Lắk: Hạn hán kéo dài, dân xót xa cắt lúa non cho bò ăn

    Trước tình hình hạn kéo dài, nhiều vùng tại Đắk Lắk đã thiếu nước tưới khiến cây trồng héo ...