• Đắk Nông Phát hiện thêm vật nghi cát lợn nặng 1,8 kg

    Một gia đình ở Đắk Nông mổ heo đi bán và phát hiện vật thể lạ nặng 1,8 kg trong bao tử. Mang đi ...