• Vì sao bạn đừng bao giờ bỏ hành tây vào tủ lạnh?

    Khi gặp lạnh, đường trong hành tây sẽ chuyển thành tinh bột, khiến hành tây trở nên rỗng ...