• Đắk Lắk: Đi đám cưới về bàng hoàng phát hiện trên 200 trụ tiêu bị kẻ gian cắt gốc

    Hơn 200 gốc tiêu đang cho thu hoạch của gia đình ông Bích đã bị kẻ gian đột nhập chặt ngang gốc gây ...