• Giấu súng quân dụng trong vườn cao su

    Thấy cảnh sát xuất hiện, hai nhóm hỗn chiến tháo chạy, bỏ lại một khẩu súng quân dụng, 30 viên ...