• Người đàn ông tự cắt ‘của quý’ lại leo lên nóc nhà la hét

    Nhập viện sau khi tự cắt “của quý”, người đàn ông 42 tuổi tiếp tục leo lên nóc bệnh viện la ...