• Cất bằng đại học, bỏ việc lương khá đi xa trồng rau, thu 1 triệu đồng/ngày

    Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, anh Lê Ngọc Linh, sinh năm 1992, quê huyện Đắk ...