• Đắk Lắk: Vừa được giao ‘đất vàng’, doanh nghiệp đã xin huy động vốn từ đất để làm dự án… ngàn tỉ

    Vừa được giao 'đất vàng', doanh nghiệp đã xin huy động vốn từ đất để làm dự án... ngàn tỉ ...