• Đắk Lắk : Đào móng làm nhà, phát hiện hàng loạt đạn pháo vỏ còn vàng chóe

    Số đạn pháo được phát hiện dưới nền nhà ông Thảo đã được thu gom.(Ngày Nay) - Ngày 20/7, ...