• Thanh tra Nội vụ chỉ ra nhiều vi phạm trong bổ nhiệm tại Đắk Lắk ​

    Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp ...