• Chênh nhau 48 tuổi, cặp đôi ông cháu kết hôn bất chấp dư luận

    Quen nhau qua Facebook, trò chuyện với nhau bằng Skype, vẫn sống cách nhau hơn 11.000 km nhưng họ đã kết hôn ...