• Mang điện thoại khi thi lái xe bị phạt 3-5 triệu đồng

    Theo mức xử phạt mới, người dự thi lái xe mang điện thoại vào thi (lý thuyết hoặc thực hành) không ...