• Cư M’gar : Làm thủ tục cấp CMND qua Zalo trong 15 phút

    Đây là thời gian được người dân ước tính khi đặt lịch hẹn làm thủ tục cấp CMND qua Zalo “Công ...