• Sắp có cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang

    Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang sẽ góp phần đáng kể thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai ...

  • Cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang: Phương án nào tối ưu?

    Xác định vai trò quan trọng của tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang trong việc kết nối giao thông ...

  • Cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang: Hai tỉnh chọn 2 phương án đầu tư khác nhau

    UBND tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa thống nhất trình Bộ Giao thông vận tải 2 phương án để lựa chọn, ...