• Đại tá Vũ Hồng Văn hứa: “Chặt tận ngọn, phá tận gốc” tội phạm!

    Đại tá Vũ Hồng Văn -Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hứa quyết tâm cùng lực lượng công an trong ...