• Cướp dùng kim băng xuyên môi nữ chủ quán để không kêu cứu

    Xịt hơi cay vào mặt nữ chủ quán, tên cướp lấy vàng, điện thoại di động rồi cầm kim băng xuyên qua ...