• Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang trên đường vào TP.HCM

    5 người Trung Quốc vượt biên bằng thuyền sang Lào Cai. Nhóm này đang trên đường xuống Hà Nội để bay ...