• Người Sài Gòn ùn ùn mua thực phẩm

    Người dân xếp hàng dài hơn 20 m chờ thanh toán ở các siêu thị, sau lệnh cách ly toàn xã ...