• Cà phê chín rộ, nông dân Tây Nguyên hối hả thu hoạch

    Cứ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch, nông dân Tây Nguyên lại tất bật bước vào mùa thu ...