• Thu hồi quyết định bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc

  Chiều 18/6, đại diện Vụ phó Công chức Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, thực hiện kết luận của ...

 • NÓNG: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

  Từ ngày 20-7-2020), Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ chính thức ...

 • Phát hiện nhiều bài bị sửa điểm trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk

  Kỳ thi tuyển công chức tại Đắk Lắk xảy ra tình trạng sửa điểm nhưng không có chữ ký của hai giám ...

 • Những viên chức “chạy chọt” sẽ không có cơ hội tồn tại trong bộ máy

  Những người dùng mối quan hệ thân thiết, hay bằng các hình thức để chạy chọt vào vị trí nào đó ...