• Không có hình ảnh

    Bộ GD-ĐT: Các địa phương căn cứ tình hình cho học sinh tiếp tục nghỉ học

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh corona Bộ GD-ĐT thống nhất đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh/thành ...

  • 6 trường hợp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng hoặc chứng chỉ

    Từ năm 2020, cơ sở giáo dục đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học. ...