• Từ năm 2020, chính thức bỏ ‘viên chức suốt đời’

    Chiều 25.11, Quốc hội thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công ...

  • Năm 2020, Đắk Lắk được giao biên chế 3.017 công chức

    Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 20-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra các văn bản sẽ trình ...

  • Đắk Lắk đề nghị tạm dừng đưa tin vụ 500 giáo viên mất việc

    Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban tuyên giáo trung ương có ý kiến chỉ đạo các cơ quan ...