• BHXH Đắk Lắk thông tin vụ 51 người chết vẫn có hồ sơ khám bệnh

    Cơ quan bảo hiểm thừa nhận có 1 trường hợp chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám  chữa  bệnh. Riêng ...