• Đà Nẵng: Tìm người đến hàng loạt địa điểm có ca mắc Covid-19 mới

    TP Đà Nẵng đã ra thông báo tìm người đến hàng loạt địa điểm mà các ca mắc Covid-19 mới thường ...