Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

27-10-2019

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng Đăng ký Đất đai: 04 chỉ tiêu.

– Trung tâm Quan trắc TNMT: 01 chỉ tiêu.

– Trung tâm Phát triển quỹ đất: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông

*****Thông báo chi tiết như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đăk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đăk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đăk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đăk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

Đang tải...