Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

17-09-2020

Thực hiện Quyết định số 545/QĐ-SNV ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2020;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển

– Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và có trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo Bảng chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 (người có bằng cấp chuyên môn cao hơn có thể dự tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ chuyên môn thấp hơn và sau khi có kết quả trúng tuyển, làm việc ở vị trí làm việc nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó).

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cụ thể: Theo Bảng chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-SNV ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại

– Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2020 và được niêm yết tại Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ và trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

II. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm

Theo Bảng chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-SNV ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2020 và được niêm yết tại Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ và trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ: Trong giờ hành chính, trong những ngày làm việc tại Sở Nội vụ (Số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột) từ ngày 14/9/2020.

– Kết thúc phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ: lúc 17h00 ngày 14/10/2020.

– Về hồ sơ: 20.000 đồng (hai mươi ngàn đồng)/1 bộ hồ sơ.

– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

*Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ (Số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột) hoặc gửi theo đường bưu chính (thời gian nhận Phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển được tính theo ngày tháng năm gửi đi của dấu bưu chính).

– Số điện thoại liên hệ: 0262.3852353

*Một số lưu ý khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển:

– Không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định;

– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; trong trường hợp văn bằng được cấp không đồng nhất với hệ thống đào tạo của Việt Nam phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, xác nhận về trình độ chuyên môn của văn bằng;

– Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ của cá nhân dự tuyển, nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định thì không tiếp nhận, gửi trả Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ;

– Trường hợp người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo đường bưu chính: cần ghi rõ “Phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức” và nộp lệ phí xét tuyển trước ngày 16/10/2020;

– Người dự tuyển khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đồng thời nộp lệ phí theo quy định.

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng; thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

2. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển

được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn sát hạch: từ ngày 03/11/2020 đến ngày 04/11/2020 tại Hội trường Sở Nội vụ (Số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ. Khi có thay đổi về nội dung thông báo, Sở Nội vụ sẽ thông báo bổ sung theo quy định./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng 

– Phụ lục chi tiết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đang tải...