Nhan sắc của những cô gái miền Trung – Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020

14-10-2020

Chỉ có 6 trong số 35 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đến từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên gồm: Nguyễn Thị Trân Châu, Lê Ngọc Trang, Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoài Thương, Trần Hoàng Ái Nhi và Nguyễn Thị Bích Thuỳ.

Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 1Nguyễn Thị Trân Châu, đến từ Quảng Nam, SBD 135
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 2Trân Châu sở hữu chiều cao 1m68, Số đo: 79 – 58 – 88
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 3Trân Châu trong phần trình diễn áo dài.
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 4Nguyễn Thị Bích Thuỳ, đến từ Đắk Lắk, SBD 182
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 5Bích Thùy sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 79 – 66 – 92
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 6Bích Thùy trong phần trình diễn áo dài.
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 7Trần Hoàng Ái Nhi, đến từ Đắk Lắk, SBD 175
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 8Ái Nhi sở hữu chiều cao: 1m71, Số đo: 86 – 60 – 90
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 9 Ái Nhi trong phần trình diễn áo dài. 
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 10Nguyễn Thị Hoài Thương, đến từ Nghệ An, SBD 345
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 11Hoài Thương sở hữu chiều cao: 1m70, Số đo: 78 – 66 – 88
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 12Hoài Thương trong phần trình diễn áo dài
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 13Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD 052, đến từ Bình Thuận
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 14Thanh Nhàn sở hữu chiều cao: 1m69, Số đo: 76 – 62 – 86
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 15Thanh Nhàn trong phần trình diễn áo dài
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 16Lê Ngọc Trang, đến từ Hà Tĩnh, SBD 169
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 17Ngọc Trang sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 79 – 62 – 91
Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020 - ảnh 18Ngọc Trang trong phần trình diễn áo dài
Đang tải...