• Những hình ảnh đẹp được chia sẻ nhiều trên mạng năm 2016

    Không khí ô nhiễm đến, thực phẩm bẩn tràn lan, trẻ em bị lạm dụng… là những thông tin tiêu cực ...