Người có CCCD gắn chip không cần giấy xác nhận CMND cũ khi giao dịch

19-06-2021

Từ 1/7, người sở hữu căn cước công dân (CCCD) gắn chip khi làm thủ tục hành chính không cần xuất trình giấy xác nhận chứng minh nhân dân cũ.

Bộ Công an vừa ban hành thông tư 59/2021 quy định chi tiết thi hành Luật căn cước công dân (CCCD) và nghị định số 137/2015 (được sửa đổi bằng nghị định 37/2021), hiệu lực kể từ 1/7.

Theo thông tư này, các trường hợp được cấp CCCD, giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì có thể sử dụng thông tin về số CCCD, số định danh cá nhân để giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip điện tử có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Như vậy, với quy định mới của Bộ Công an, thẻ CCCD mới sẽ tích hợp số CMND cũ, góp phần giúp người dân thuận lợi hơn trong giao dịch.

Với những trường hợp trong mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND hoặc CCCD cũ, Bộ Công an yêu cầu cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Trong trường hợp thông tin số CMND, CCCD cũ của công dân không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ công an đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, CMND (nếu có).

Sau đó, công an sẽ tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin số CMND, CCCD để xác định chính xác nội dung thông tin.

Nếu có đủ căn cứ, công an sẽ cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cho công dân; nếu không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bộ Công an cũng quy định công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đang tải...