• Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão dưỡng trên lưới điện trong thời gian từ ngày 29/11 ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 22/11 đến 28/11/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk,từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk,từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên tại Đắk Lắk, từ ngày 30-8 đến ngày 05-9-2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên tại Đắk Lắk, từ ngày 30-8 đến ngày 05-9-2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Đắk Lắk, từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Đắk Lắk, từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ 16-8 đến 22-8 tại Đắk Lắk

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ 16-8 đến 22-8 tại Đắk Lắk

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Đắk Lắk, từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Đắk Lắk, từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...