• Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão dưỡng trên lưới điện trong thời gian từ ngày 02/8 ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Đắk Lắk, từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 21/6 đến ngày 27/06/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 14/6 đến ngày 20/06/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 05/6 đến ngày 13/06/2020

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 31/05 đến ngày 06/06/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 31/05 đến ngày 06/06/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 24/05 đến ngày 30/05/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 24/05 đến ngày 30/05/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 17/05 đến ngày 23/05/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 17/05 đến ngày 23/05/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 10/05 đến ngày 16/05/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 10/05 đến ngày 16/05/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 03/05 đến ngày 09/05/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 03/05 đến ngày 09/05/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 26/04 đến ngày 29/04/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 26/04 đến ngày 29/04/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 16/04 đến ngày 25/4/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 16/04 đến ngày 25/4/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk,từ ngày 05/04 đến ngày 11/4/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk,từ ngày 05/04 đến ngày 11/4/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 29/03 đến ngày 04/4/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 29/03 đến ngày 04/4/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 17/03 đến ngày 21/03/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 17/03 đến ngày 21/03/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 15/03 đến ngày 17/03/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 15/03 đến ngày 17/03/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 08/03/2020 đến 14/03/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 08/03/2020 đến 14/03/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày ...

 • Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk,từ ngày 01/03/2020 đến 07/03/2020

  Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk,từ ngày 01/03/2020 đến 07/03/2020

  Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày ...