• Tổng thống Mỹ được bảo vệ trọn đời sau khi rời Nhà Trắng

    3 năm trước, Tổng thống Barack Obama đã ký đạo luật phục hồi việc bảo vệ trọn đời của Sở Mật ...