• Tổng thống Mỹ được bảo vệ trọn đời sau khi rời Nhà Trắng

    Tổng thống Mỹ được bảo vệ trọn đời sau khi rời Nhà Trắng

    3 năm trước, Tổng thống Barack Obama đã ký đạo luật phục hồi việc bảo vệ trọn đời của Sở Mật vụ đối với các cựu tổng thống, xóa bỏ giới hạn 10 năm theo quy định cũ.Đó là ...