Kế hoạch số 178/KH-SYT ngày 30/09/2021 của Sở Y tế Đắk Lắk về trình tự, thủ tục, lộ trình thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thuộc Sở Y tế

01-10-2021

Xem chi tiết ở các file sau đây :

QD phe duyet Y te

Phuluc3-Nhucautuyendung-Dot 2-2021-fnl

Phuluc2-Nhucautuyendung-Dot 1-2021-fnl

KHtuyendungvienchucnganhytenam2021 (1)

KHlotrinhthoigiantuyendungVCytenam2021

Đang tải...