Đắk Lắk : Toàn tỉnh tái canh được 31.232 ha cà phê

01-12-2019

Từ năm 2014 đến nay toàn tỉnh tái canh được 31.232 ha cà phê, chỉ đạt hơn 75% kế hoạch đề ra giai đoạn 2014 – 2019.

Riêng niên vụ 2018 – 2019 toàn tỉnh tái canh được 4.324 ha, đạt 36,6% kế hoạch.

Cán bộ khuyến nông tỉnh theo dõi tiến độ sinh trưởng của vườn cà phê tái canh ở huyện Cư M’gar

Sở dĩ kết quả thực hiện tái canh cà phê đạt thấp do phần lớn diện tích cà phê cần tái canh thuộc sở hữu của nông hộ, việc tái canh ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống nên nông dân chưa mạnh dạn thực hiện. Mặt khác, giá cà phê thời gian gần đây luôn ở mức thấp trong khi đó chi phí đầu tư tái canh lại cao nên nhiều nông hộ lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả và các cây trồng khác chứ không tái canh cà phê…

Đang tải...