Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đắk Lắk (tính đến 6h00 ngày 19/7/2021)

19-07-2021

1. Ca bệnh 3237 (BN3237): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng và liên quan dịch tễ với BN3131 (ĐÃ BÌNH PHỤC)

2. Ca Bệnh 3334 (BN3334): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng và liên quan dịch tễ với BN3237 (ĐÃ BÌNH PHỤC)

3. Ca bệnh 3836 (BN3836): Bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ Bắc Ninh và liên quan dịch tễ với BN3052 (ĐÃ BÌNH PHỤC)

4. Ca bệnh 7186 (BN7186): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; là F1 của BN6427, BN7087, liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, TP. Hồ Chí Minh (ĐÃ BÌNH PHỤC)

5. Ca bệnh 15921 (BN15921): Bệnh nhân nam, 19 tuổi, địa chỉ Buôn Drên A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

6. Ca bệnh 18690 (BN18690): Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, địa chỉ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, liên quan dịch tễ với BN15921.

7. Ca bệnh 22359 (BN22359): Bệnh nhân nam, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh.

8. Ca bệnh 38270 (BN38270): Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

9. Ca bệnh 42301 (BN42301): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh (là vợ Bệnh nhân 38270).

10. Ca bệnh 51261 (BN51261): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

11.  Bệnh nhân nam (N.T.H): 36 tuổi, địa chỉ tại thôn 3, Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

12. Bệnh nhân nữ (H.T.Q.S), 33 tuổi, địa chỉ tại thôn 3, Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

13. Bệnh nhân nam (N.H.N), 08 tuổi, địa chỉ tại đường Đào Tấn, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

14. Bệnh nhân nam (N.H.D.M), 05 tuổi, địa chỉ tại đường Đào Tấn, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

15. Bệnh nhân nam (N.Đ.N), 71 tuổi, địa chỉ tại đường Đào Tấn, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

16. Bệnh nhân nam (N.V.Q), 37 tuổi, địa chỉ tại Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

17. Bệnh nhân nam (B.V.S), 30 tuổi, địa chỉ tại đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

18. Bệnh nhân nam (N.V.T), 48 tuổi, địa chỉ tại Thôn 13, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

19. Bệnh nhân nam (L.Q.T), 54 tuổi, địa chỉ tại đường Tản Đà, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

20. Bệnh nhân nữ (Đ.T.M.H), 50 tuổi, địa chỉ tại đường Tản Đà, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 

Đang tải...