Cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh

14-12-2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh. Ông Vinh cũng bị xóa tư cách Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 trước đó.

 

Ông Lê Đức Vinh bị cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa /// Ảnh Gia Hân

Ông Lê Đức Vinh bị cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký 4 quyết định thi hành kỷ luật đối với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1806 kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xóa tư cách Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Đức Vinh.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đào Công Thiên.

Tại quyết định 1805, Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng.

Đối với ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, theo quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế – xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Về cá nhân, Ban Bí thư cho rằng, ông Lê Đức Vinh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, và Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà trong 2 nhiệm kỳ và những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016, cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2010 – 2015; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Ban Bí thư, các ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp ký các văn bản của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Ông Đào Công Thiên, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 – 2021, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 – 2021; đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Ban Bí thư, vi phạm của các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên là rất nghiêm trọng; cùng với vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh, để lại nhiều hệ luỵ khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Đang tải...