Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu QH

24-10-2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội cho ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

 

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (ảnh IT).

Cụ thể, tại Nghị quyết số 781/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Bùi Văn Cường. Căn cứ Quyết định số 1362-QĐNS/TW ngày 08/7/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2020; Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Bùi Văn Cường  và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 755/TTr-BCTĐB ngày 02/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định: Ông Bùi Văn Cường chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Ông Cường nguyên là Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ông sinh năm 1965, quê Hải Dương; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV. Chiều ngày 19/7, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Quốc hội chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương thì được chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội nơi mình nhận công tác.

Tại Nghị quyết số 780/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang. Theo đó, xét Tờ trình số 03/TTr-ĐĐBQH ngày 29/9/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và Tờ trình số 758/TTr-BCTĐB ngày 02/10/2019 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang.

Trước đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội từ Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Giang cho ông Đặng Quốc Khánh. Ông Khánh nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; tháng 7/2019, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (thay ông Triệu Tài Vình, ông Vinh làm Phó Ban Kinh tế Trung ương). Sau đó ông Khánh được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang bầu làm trưởng đoàn.

Đang tải...