Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2020

21-07-2020

Căn cứ Quyết định số: 2023/QĐ-TCCB-ĐHTN ngày 24/9/2019 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số: 176/QĐ-BVĐHTN ngày 11/11/2019 của Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên về việc công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019;

Căn cứ Quyết định số: 215/QĐ-BVĐHTN ngày 16/12/2019 của Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019.

I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng và chỉ tiêu cần tuyển:

– Bác sỹ: 02 (Có phụ lục Bảng mô tả vị trí, nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

2. Điều kiện dự tuyển

Người đăng kí dự tuyển vào làm việc tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên phải đáp ứng có đủ các điều kiện sau đây:

2.1. Điều kiện chung:

– Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng được cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nơi cư trú xác nhận;

– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

– Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ khi được tuyển

– Không có tranh chấp lao động với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang trong thời gian bị kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2020

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

– Sơ loại hồ sơ: Loại các hồ sơ không đủ điều kiện theo vị trí việc làm đã đăng kí.

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, Kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) về kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và một số câu hỏi mở rộng.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

– Thông báo tuyển dụng:

Thông tin tuyển dụng được đăng trên Website Trường Đại học Tây Nguyên;

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 07h00 ngày 03/07/2020 đến 16h30 ngày 31/07/2020;

– Tổ chức xét tuyển: Từ ngày 01/08/2020 đến ngày 05/08/2020;

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu kèm theo).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận… và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí được dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ, (1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Trung, Pháp, Nhật) trình độ B trở lên. Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp sau ngày 15 tháng 11 năm 2017, yêu cầu trình độ ngoại ngữ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên. Chứng chỉ tin học được cấp sau ngày 10 tháng 8 năm 2016, yêu cầu trình độ tin học Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe công nhận.

– Bản sao hộ khẩu thường trú; bản sao CMND.

Lưu ý:

– Hồ sơ thí sinh nộp dự tuyển không trả lại.

– Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký ở một vị trí việc làm.

– Người có trình độ cao hơn có quyền dự tuyển ở trình độ thấp hơn và hưởng chế độ chính sách theo vị trí đã đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian: Từ 07h30 ngày 03/07/2020 đến 16h30 ngày 31/07/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – QTTB, Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 02623.825.344 – Máy lẻ 102

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thí sinh không được nhận lại lệ phí dự tuyển, kể cả trường hợp không tham gia dự tuyển hoặc không trúng tuyển./.

Nguồn tin: ttn.edu.vn

Nguồn tin:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đang tải...