Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc, sau gần một năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Nội vụ của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khởi nghiệp kinh doanh; Kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng cao; tổ chức triển khai tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức; việc tinh giảm biên chế của tỉnh được hiện đảm bảo nguyên tắc và trình tự thủ tục…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức sáp nhập cho 45 đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và giáo dục, hiện nay tiếp tục triển khai sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế. Trong giai đoạn 2015-2017, đã giảm được 440 biên chế hành chính sự nghiệp. Qua đó, tỉnh đã triển khai được cơ chế một cửa điện tử liên thông cho 19/19 sở, ban; triển khai 191 thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã tại 15 huyện, thị xã, thành phố.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh; Bộ trưởng cũng đề nghị trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: HOÀNG THẾ PHONG